Home » PODSTAWY PRAWNE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

PODSTAWY PRAWNE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Ustawy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content