Home » KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Główny księgowy

Czynności na stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie planów budżetowych w zakresie finansowym i rzeczowym.
 2. Bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, a także terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza planu kont, obiegu i kontroli dokumentów.
 4. Rozliczanie inwentaryzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 5. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową.
 6. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczącej operacji finansowych.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi PCPR.
 8. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 9. Nadzór na Warsztatami Terapii Zajęciowej funkcjonującymi w Powiecie Złotowskim, w zakresie wykorzystania środków finansowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań rządowych.
 11. Opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu Centrum.

 

Stanowisko ds. kadr i płac

Czynności na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników jednostki.
 2. Przygotowywanie dokumentów do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
 3. Przygotowywanie przelewów bankowych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 5. Sprawozdawczość w zakresie stanowiska pracy. 

Postawy prawne:

 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 

Księgowość

Zofia Sieg główny księgowy

Katarzyna Tkacz pomoc administracyjna

 


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content