Home »

 
 

Księgowość

 

Główny księgowy

Czynności na stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie planów budżetowych w zakresie finansowym i rzeczowym.
 2. Bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, a także terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza planu kont, obiegu i kontroli dokumentów.
 4. Rozliczanie inwentaryzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 5. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową.
 6. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczącej operacji finansowych.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi PCPR.
 8. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 9. Nadzór na Warsztatami Terapii Zajęciowej funkcjonującymi w Powiecie Złotowskim, w zakresie wykorzystania środków finansowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań rządowych.
 11. Opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu Centrum.

 

Postawy prawne:

 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

 

Księgowość

Zofia Sieg

Jolanta Wiese

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content