Home » RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM!

ZGŁOŚ SIĘ!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

tel. 67 263 22 65

pomoc@pcprzlotow.pl

 

 

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie realizuje Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  którego Liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Szczegółowe informacje o Projekcie w zakładce poniżej:

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

 

Bieżąca realizacja projektu pn. ,,Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19’’

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

      Wojewoda Wielkopolski dokonał podziału środków znajdujących się w dyspozycji województwa wielkopolskiego na poszczególne powiaty. Kwota środków przyznanych dla Powiatu Złotowskiego  wynosi 344.022,20 złotych w tym ze środków europejskich w kwocie 289.941,91 złotych (co stanowi 84,28 % dofinansowania) i ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 54.080,29 złotych (co stanowi 15,72 % dofinansowania).  Niniejsza kwota zostanie przeznaczona na zakup:  sprzętu komputerowego, audiowizualnego, oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych oraz środków ochrony indywidualnej w postaci płynów dezynfekcyjnych, rękawiczek i maseczek. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.   

 


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content