Home » ROZSTRZYGNIĘTE

ROZSTRZYGNIĘTE

zapytanie ofertowe- logopeda

zapytanie ofertowe- logopeda

 

zawiadomienie o wyborze oferty – logopeda

zawiadomienie o wyborze oferty – logopeda

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.5PP.2017 – wyjazd do Warszawy -12.06.2017

zapytanie ofertowe PCPR.272.5PP.2017 – wyjazd do Warszawy -12.06.2017

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego PCPR.272.5PP.2017:

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego PCPR.272.5PP.2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ORO.272.5PP.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ORO.272.5PP.2017

 

—————————————————————————-

Nr sprawy: PCPR.272.1.2017                                                       Złotów, dnia 27.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

zakup usług hotelarskich

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r., poz. 2164 ze zmianami)

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

Instrukcja dla Wykonawców

(Zał. nr 1 do Instrukcji – formularz oferty)

(Załącznik nr 1a do Instrukcji – kalkulacja cenowa)

(Zał. nr 2 do Instrukcji – oświarczenie o braku podstaw do wykluczenia)

(Zał. nr 3 do Instrukcji – wykaz usług)

(Zał. nr 4 do Instrukcji – wymagania co do obiektu)

(Zał. nr 5 do Instrukcji – wykaz narzędzi)

(Zał. nr 6 do Instrukcji – wzór umowy dla cz. I i II)

(załączniki nr 7 i 8 do Instrukcji -oświadczenie)

2017-06-27

 

Złotów, dn. 18.07.2017r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

pn. zakup usług hotelarskich

USŁUGI SPOŁECZNE

I. Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w części I pn. Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników i ich opiekunów oraz kadry w ramach Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych  Rodzin Zastępczych w projekcie pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim, udzielono zamówienia Wykonawcy :

Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JEANS

Teresa i Jan Szablewscy Spółka Jawna

Adres: 62-300 Września, ul. Wrocławska 42

IINie udzielono zamówienia w część II postępowania pn. Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników i ich opiekunów oraz kadry w ramach Obozu Aktywnej Rehabilitacji w projekcie pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim – Zamawiający unieważnił tę część.

Plik do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania PCPR.272.1.2017

2017-07-18

 

………………………………………………….

 

Złotów, dnia 18.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

zakup usług hotelarskich

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r., poz. 2164 ze zmianami)

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zamowieniu
 2. Instrukcja_dla_Wykonawcow_18.07.2017
 3. _Zal._nr_1_do_Instrukcji_-_formularz_oferty_
 4. _Zalacznik_nr_1a_do_Instrukcji_-_kalkulacja_cenowa_
 5. _Zal._nr_2_do_Instrukcji_-_oswiarczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_
 6. _Zal._nr_3_do_Instrukcji_-_wykaz_uslug_
 7. _Zal._nr_4_do_Instrukcji_-_wymagania_co_do_obiektu_
 8. _Zal._nr_5_do_Instrukcji_-_wykaz_narzedzi_
 9. _Zal._nr_6_do_Instrukcji_-_wzor_umowy_dla_cz._I_i_II_
 10. _zalaczniki_nr_7_i_8_do_Instrukcji_-oswiadczenie_

2017-07-18

 

zapytanie ofertowe PCPR.10PP.2017 Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Akywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-07-20

 

 

Zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych:

zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych

2017-07-31

………………………………………………….

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.13PP.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla
uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zapytanie ofertowe PCPR.272.13.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wych.

2017-08-02

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.14PP.2017 – Organizacja zajęć dla otoczenia
uczestników projektu pn.”Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zapytanie ofertowe PCPR.272.14PP.2017- Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu podczas Wyj. Warsztatów Umiej. Wych.

2017-08-02

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania PCPR.272.10PP.2017 –
Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.10PP.2017 -Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-08-03

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

Zapytanie ofertowe PCPR.272.15PP.2017 -Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-08-03

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.16PP.2017 – Przeprowadzenie zajęć z zakresu
kompetencji kluczowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie złotowskim”

Zapytanie ofertowe PCPR.272.16PP.2017 -Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu

2017-08-03

………………………………………………….

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
pn. ZAKUP USŁUG HOTELARSKICH – USŁUGI SPOŁECZNE
Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu, udzielono zamówienia Wykonawcy:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Grzeszczak
Sienno 21, 62-402 Ostrowite

Rozstrzygnięcie postępowania 07.08.2017r.

 

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu PCPR.272.12PP.2017 pn.
Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.12PP.2017

2017-08-09

 

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.272.13PP.2017 pn. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.13PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.14PP.2017 pn.
Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu
do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.14PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2017-08-30

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu nr PCPR.272.16PP.2017 pn. 
Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu 
pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadmienie o wyborze oferty- PCPR.272.16PP.2017 kompetencje kluczowe

2017-09-06

………………………………………………….

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2018-03-29

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2018 r. w postępowaniu Nr PCPR.272.1PP.2018 r. dot. zapytania ofertowego na realizację usługi pn. Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji  w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” – do pobrania

zawiadomienie wybór ofert szkolenie OAR

2018-04-16

 

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.272.13PP.2017 pn. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.13PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.14PP.2017 pn.
Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu
do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.14PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2017-08-30

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu nr PCPR.272.16PP.2017 pn. 
Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu 
pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadmienie o wyborze oferty- PCPR.272.16PP.2017 kompetencje kluczowe

2017-09-06

………………………………………………….

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2018-03-29

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

zapytanie ofertowe – psycholog

zapytanie ofertowe – dietetyk

2017-04-12

zawiadomienie o wyborze oferty-dietetyk

zawiadomienie o wyborze oferty-psycholog

2017-04-25

 

zapytanie ofertowe- logopeda

zapytanie ofertowe- logopeda

2017-05-24

 

zawiadomienie o wyborze oferty – logopeda

zawiadomienie o wyborze oferty – logopeda

2017-06-08

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.5PP.2017 – wyjazd do Warszawy -12.06.2017

zapytanie ofertowe PCPR.272.5PP.2017 – wyjazd do Warszawy -12.06.2017

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego PCPR.272.5PP.2017:

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego PCPR.272.5PP.2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ORO.272.5PP.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ORO.272.5PP.2017

 

————-—————————————————-

Nr sprawy: PCPR.272.1.2017                    Złotów, dnia 27.06.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na zakup usług hotelarskich
USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015r., poz. 2164 ze zmianami).

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

Instrukcja dla Wykonawców

(Zał. nr 1 do Instrukcji – formularz oferty)

(Załącznik nr 1a do Instrukcji – kalkulacja cenowa)

(Zał. nr 2 do Instrukcji – oświarczenie o braku podstaw do wykluczenia)

(Zał. nr 3 do Instrukcji – wykaz usług)

(Zał. nr 4 do Instrukcji – wymagania co do obiektu)

(Zał. nr 5 do Instrukcji – wykaz narzędzi)

(Zał. nr 6 do Instrukcji – wzór umowy dla cz. I i II)

(załączniki nr 7 i 8 do Instrukcji -oświadczenie)

2017-06-27

                                                           Złotów, dn. 18.07.2017r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

pn. zakup usług hotelarskich

USŁUGI SPOŁECZNE

I. Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w części I pn. Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników i ich opiekunów oraz kadry w ramach Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych  Rodzin Zastępczych w projekcie pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim, udzielono zamówienia Wykonawcy :

Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JEANS

Teresa i Jan Szablewscy Spółka Jawna

Adres: 62-300 Września, ul. Wrocławska 42

IINie udzielono zamówienia w część II postępowania pn. Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników i ich opiekunów oraz kadry w ramach Obozu Aktywnej Rehabilitacji w projekcie pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim – Zamawiający unieważnił tę część.

Plik do pobrania:

Rozstrzygnięcie postępowania PCPR.272.1.2017

2017-07-18

 

……………………………………………………………………

Złotów, dnia 18.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

zakup usług hotelarskich

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r., poz. 2164 ze zmianami)

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zamowieniu
 2. Instrukcja_dla_Wykonawcow_18.07.2017
 3. _Zal._nr_1_do_Instrukcji_-_formularz_oferty_
 4. _Zalacznik_nr_1a_do_Instrukcji_-_kalkulacja_cenowa_
 5. _Zal._nr_2_do_Instrukcji_-_oswiarczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_
 6. _Zal._nr_3_do_Instrukcji_-_wykaz_uslug_
 7. _Zal._nr_4_do_Instrukcji_-_wymagania_co_do_obiektu_
 8. _Zal._nr_5_do_Instrukcji_-_wykaz_narzedzi_
 9. _Zal._nr_6_do_Instrukcji_-_wzor_umowy_dla_cz._I_i_II_
 10. _zalaczniki_nr_7_i_8_do_Instrukcji_-oswiadczenie_

2017-07-18

 

zapytanie ofertowe PCPR.10PP.2017 Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Akywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-07-20

 

………………………………………………….

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.13PP.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla
uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zapytanie ofertowe PCPR.272.13.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wych.

2017-08-02

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.14PP.2017 – Organizacja zajęć dla otoczenia
uczestników projektu pn.”Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie
złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zapytanie ofertowe PCPR.272.14PP.2017- Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu podczas Wyj. Warsztatów Umiej. Wych.

2017-08-02

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania PCPR.272.10PP.2017 –
Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.10PP.2017 -Przeprowadzenie zajęć przywracających podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-08-03

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

Zapytanie ofertowe PCPR.272.15PP.2017 -Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-08-03

Zapytanie ofertowe nr PCPR.272.16PP.2017 – Przeprowadzenie zajęć z zakresu
kompetencji kluczowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług
społecznych w powiecie złotowskim”

Zapytanie ofertowe PCPR.272.16PP.2017 -Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu

2017-08-03

………………………………………………….

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
pn. ZAKUP USŁUG HOTELARSKICH – USŁUGI SPOŁECZNE
Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu, udzielono zamówienia Wykonawcy:
Nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Grzeszczak
Sienno 21, 62-402 Ostrowite

Rozstrzygnięcie postępowania 07.08.2017r.

 

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu PCPR.272.12PP.2017 pn.
Świadczenie usług transportowych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.12PP.2017

2017-08-09

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.272.13PP.2017 pn. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.13PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania nr PCPR.14PP.2017 pn.
Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu pn. „Poprawa dostępu
do usług społecznych w powiecie złotowskim” podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych Rodzin Zastępczych

Zawiadomienie o wyborze oferty PCPR.272.14PP.2017

2017-08-10

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

zawiadomienie o wyborze oferty – PCPR.272.15PP.2017 – Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2017-08-30

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu nr PCPR.272.16PP.2017 pn.
Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu
pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

zawiadmienie o wyborze oferty- PCPR.272.16PP.2017 kompetencje kluczowe

2017-09-06

………………………………………………….

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

Zapytanie ofertowe Nr PCPR.272.1PP.2018 Rozeznanie Rynku – przeprowadzenie szkolenia podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2018-03-29

………………………………………………….

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2018 r. w postępowaniu Nr PCPR.272.1PP.2018 r. dot. zapytania ofertowego na realizację usługi pn. Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji  w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim” – do pobrania

zawiadomienie wybór ofert szkolenie OAR

2018-04-16

Skip to content