Home »

 
 

Sekretariat

 

Sekretariat – pokój nr 34

Czynności na stanowisku pracy:

  1. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno – biurowej sekretariatu PCPR, określonej Statutem i Regulaminem Organizacyjnym, zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i przepisami prawa.
  2. Przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji służbowej.
  3. Organizowanie i zaopatrywanie jednostki w przedmioty biurowe
    i środki socjalne.
  4. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników PCPR.
  5. Prowadzenie składnicy akt jednostki.
  6. Współpraca z Starostwem Powiatowym, Zarządem i Radą Powiatu Złotowskiego.
  7. Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi jednostkami w zakresie realizowanych zadań.
  8. Sprawozdawczość w zakresie realizowanych czynności.

 

Stanowisko ds. organizacyjnych/sekretariat:

mgr Wiesława Jaszczyk

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content