Home » UNIEWAŻNIONE

UNIEWAŻNIONE

zapytanie ofertowe PCPR.272.3PP.2017

zapytanie ofertowe PCPR.272.3PP.2017

 

informacja o unieważnieniu postępowania PCPR.272.3PP.2017

informacja o unieważnieniu postępowania PCPR.272.3PP.2017

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.6PP.2017 Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu

2017-07-20

zapytanie ofertowe PCPR.272.7PP.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim podczas Wyjazdo

2017-07-20

zapytanie ofertowe PCPR.272.9PP.2017 Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-07-20

 

zapytanie ofertowe PCPR.8PP.2017 Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności

2017-07-20

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.11PP.2017 Opieka nad grupą i koordynacja grupy podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

2017-07-20

 

Zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych:

zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych

2017-07-31

………………………………………………….

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.6PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.8PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.9PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.11PP.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.7PP.2017

2017-08-01

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.6PP.2017 Przeprowadzenie zajęć z zakresu kompetencji kluczowych w ramach projektu

2017-07-20

zapytanie ofertowe PCPR.272.7PP.2017 – Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim podczas Wyjazdo

2017-07-20

zapytanie ofertowe PCPR.272.9PP.2017 Przeprowadzenie szkoleń podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu

2017-07-20

zapytanie ofertowe PCPR.8PP.2017 Organizacja zajęć dla otoczenia uczestników projektu podczas Wyjazdowych Warsztatów Umiejętności

2017-07-20

 

zapytanie ofertowe PCPR.272.11PP.2017 Opieka nad grupą i koordynacja grupy podczas Obozu Aktywnej Rehabilitacji

 

2017-07-20

 

Zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych:

zapytanie ofertowe PCPR.272.12PP.2017 Świadczenie usług transportowych

2017-07-31

………………………………………………….

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.6PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.8PP.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.7PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.11PP.2017

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PCPR.272.9PP.2017

 

Skip to content