Home » JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Aby pobrać informację, kliknij w poniższy link:

Kroki do stania się rodzicem zastępczym

 

piecza zastepcza

POSTAW NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą mogą zostać wspólnie zamieszkali małżonkowie,
a także osoba samotna.

Kandydat na rodzica zastępczego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny zastępczej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej.

 

Jeśli masz otwarte, kochające i ciepłe serce i chcesz nim obdarować dzieci szukające miłości, wsparcia i zrozumienia zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie.

Poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Możesz dowiedzieć się na tej stronie powyżej.

 

Zapraszamy również do kontaktu w naszej siedzibie:

Złotów, Aleja Piasta 32

(budynek Starostwa Powiatowego, pok. nr 33),

Tel. 067 263 22 65


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content