Home » PROGRAM „DOBRY START”

PROGRAM „DOBRY START”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie informuje, że zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2021, poz. 1092):

„§ 8 Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych”;

„§ 10. 1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio                          na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”

 

Skip to content