Home » PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne

Proponujemy profesjonalną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta pomoc psychologiczną na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu problemów życiowych, tj. usługi poradnicze, wspierające, edukacyjne obejmujące:  

  • usługi ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie;
  • usługi przeciwdziałające kryzysowi w rodzinie;
  • wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie i integracja rodziny;
  • pomoc i wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem przemocy;
  • poradnictwo w zakresie opieki i wychowania dzieci (rodziny zastępcze i naturalne).

Z powyższej, bezpłatnej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy powiatu złotowskiego, po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum (psycholog) , tel. 67 263 22-65.

psycholog mgr Paulina Cieślik  pokój nr 37

 

 


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content