Home » OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obsługa osób niepełnosprawnych
pokój nr 40

Pracownicy:
Anna Köster – starszy referent

Kornelia Kościańska – referent
 

Do zadań działu należy:

 

Rehabilitacja społeczna i poradnictwo z zakresu pomocy społecznej.
Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Dofinansowywanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji – organizacje pozarządowe.
Dofinansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowywanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych.
Obsługa Warsztatu Terapii Zajęciowej w zakresie zleconym przez PFRON – przekazywanie środków finansowych, kontrole.

 

   
Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2021.poz.573)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861
z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 63 poz. 587 z późn. zm.)


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content