Home »

 
 

Aktywny Samorząd

 

PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD” 2019

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Złotowie od 5 marca 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Obszar D – opieka dla osoby zależnej

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I

od 05.03.2019 r. do 31.08.2019r.

MODUŁ II

od 05.03.2019 r.
do 31.03.2019 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

od 01.09.2019r.
do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Złotowie, Al. Piasta 32, pokój nr 40 w godzinach urzędowania: poniedziałki 8:00-16:00, wtorki – piątki 7:00-15:00.

Informacje telefoniczne pod nr tel.:.67 263 22 65

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Termin Opis
11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
04.12.2019 Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu
ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się pod tym adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

 

 

Aby pobrać dokument kliknij w jego nazwę:

1. Wniosek – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1. Wniosek os. pełnoletniej- Obszar A likwidacja bariery transportowej

1. Wniosek os. pełnoletniej- Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym

1. Wniosek os. pełnoletniej- Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się

1. Wniosek os. pełnoletniej- Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1. Wniosek podopieczny Moduł I Zadanie A, B, C

1a. Załącznik nr 1-Oświadczenie o dochodach

1b. Załącznik nr 2-Oświadczenie zgoda

2. Wkładka Obszar A-Zadanie nr 1

2. Wkładka Obszar A-Zadanie nr 2

2. Wkładka Obszar A-Zadanie nr 3

2. Wkładka Obszar A-Zadanie nr 4

2. Wkładka Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

2. Wkładka Obszar B Zadanie nr 3 i nr 2

2. Wkładka Obszar B Zadanie nr 4 i nr 2

2. Wkładka Obszar B Zadanie nr 5

2. Wkładka Obszar C Zadanie nr 2

2. Wkładka Obszar C Zadanie nr 3

2. Wkładka Obszar C Zadanie nr 4

2. Wkładka Obszar C Zadanie nr 5

2. Wkładka Obszar D

3a. Załącznik zaś. lekar A, B, niepełnosprawność ruchowa

3b. Załącznik zas.lekar A 3,4, B4, dysfunkcja słuchu

3c. Załącznik zas.lekar B 1 i 3 dysfunkcja-wzroku

3d.-Załącznik-zas.lekarskie- C 3, 4

3e.-Załącznik-zas.lekarskie- C 5

4a.-Załącznik moduł II zaświadczenie uczelnia

4b.-Załącznik moduł II zaś.pracodawca

4c. Załącznik Wz_r_C3_O_proteza

4d. Załącznik Wz_r_C4_O_naprawa

 

Złotów, 26.07.2019 r.

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

2. Wkładka Obszar C Zadanie nr 1

3. Załącznik zaś. lekar. C1 dysfunkcja ruchu zakup wózka elektrycznego

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content