Home » PORADNICTWO PRAWNE

PORADNICTWO PRAWNE

PORADNICTWO PRAWNE

Agnieszka Augustyn                                                                                                                                            Radca prawny

               Doradztwo prawne prowadzone przez radcę prawnego obejmuje wyjaśnianie zagadnień prawnych oraz pomoc przy redagowaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, odwołań, zażaleń, apelacji itp. w zakresie:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego: w sprawach o alimenty (podwyższenie lub obniżenie kwoty), rozwód, separacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi,
    w kwestiach władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, przemoc itp.).

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe,
    o świadczenia rodzinne, socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny itp.

  • prawa cywilnego, w tym spadkowego- w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków
    z testamentu lub z ustawy, odpowiedzialność za długi spadkowe, testamenty, zachowki, zabezpieczenie, w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom itp.

Informujemy, że pomoc prawna nie obejmuje reprezentowania klienta przed sądami.

 


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content