Home »

 
 

Radca prawny

 

 Radca prawny mgr Agnieszka Augustyn pokój nr 36

Czynności na stanowisku pracy:

1)  Udzielanie porad i konsultacji prawnych (bezpłatnie) dla mieszkańców powiatu złotowskiego (1 x w tygodniu – zapisy w sekretariacie PCPR),

2)  Świadczenie pomocy prawnej Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie:

  • pomoc przy opracowywaniu aktów prawnych,
  • opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, decyzji, porozumień, umów i innych dokumentów związanych z realizacją czynności służbowych na stanowiskach pracy,
  • występowanie przed sądami i urzędami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez dyrektora PCPR (w sprawach dotyczących reprezentowania PCPR),
  • udzielanie porad i konsultacji pracownikom PCPR na temat obowiązującego stanu prawnego oraz informowanie o wszelkich zmianach w przepisach prawa w zakresie objętym działalnością PCPR,
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach ustawy
    o radcach prawnych.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.)

 

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

           
 
Skip to content