Home » PROGRAM “DOBRY START” W POWIECIE ZŁOTOWSKIM 2020

PROGRAM “DOBRY START” W POWIECIE ZŁOTOWSKIM 2020

Od dnia sierpnia 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie  będzie można składać wnioski na uzyskanie 300 zł w ramach rządowego programu „Dobry Start”.
Program „Dobry Start” to wsparcie finansowe wypłacane raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny. Świadczenie wypłacane w ramach tego programu to kwota 300 zł należąca się na każde uczące się dziecko, bez względu na posiadany dochód.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w formie papierowej w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, Al. Piasta 32.
Wniosek mogą złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoba ucząca się – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Złotowskiego.
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do pobrania na stronie internetowej naszego centrum.

Do pobrania:

Wniosek_dobry_start_dla_pieczy zastępczej

Należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci uprawnione do świadczenia dobry start,

tzn. że należy powielić stronę 2 i 3 tyle razy, ile dzieci w wieku szkolnym przebywa w danej rodzinie zastępczej.

Skip to content