Home » JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostki organizacyjne

Powiat Złotowski umową nr 1 zawartą w dniu 28 października 2011r. powierzył zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych koedukacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch budynkach po 14 miejsc w każdym Stowarzyszeniu UŚMIECH DZIECKA”. W związku z powyższym powstały:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „DZWONECZEK”
z siedzibą: 64-915 Jastrowie ul. Wojska Polskiego 20
tel. 067 263 01 61
14 miejsc

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego „ZACZAROWANY DOMEK”
z siedzibą: 64-915 Jastrowie ul. Kieniewicza 35
tel. 067 263 71 81
14 miejsc

Zgodnie z art. 95 ustawy  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. Nr 135 z późn. zm.)
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego umieszcza się dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych sytuacjach w placówce takiej może zostać umieszczone dziecko poniżej 10 roku życia gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego nie może przebywać w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Ponadto Powiat Złotowski prowadzi dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

„SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego
z siedzibą: 64-965 Okonek ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 13
tel. 067 266 96 66
8 miejsc

„PROMYK” Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego
z siedzibą: 77-424 Zakrzewo ul. Towarowa 7
tel. 067 266 73 11
8 miejsc
Zgodnie z art. 95 ustawy  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. Nr 135 z późn. zm.) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  może przebywać w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej; z możliwością zwiększenia tej liczby za zgodą Wojewody do 10 osób.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego wychowuje dzieci w różnym wieku (w tym dorastające i usamodzielniające się), umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu, współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
Usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej mają możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Mieszkaniach Chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej
z siedzibą: 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5
4 miejsca
O miejsce w mieszkaniu chronionym mogą ubiegać się osoby opuszczające pieczę zastępczą, posiadające status osoby usamodzielniającej się, które kontynuują naukę. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą tylko 10 % kosztów jego utrzymania. Mogą w nim przebywać maksymalnie  przez okres 2 lat.


Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content