Home »

 
 

Grupy wsparcia

 

GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla:
• rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka
• rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
• usamodzielniających się wychowanków z rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

 

Oferta dla rodziców zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie serdecznie zachęca do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych.

Na spotkaniu będzie możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń, konsultacji oraz wzajemnej integracji pomiędzy rodzinami zastępczymi.

Prosimy o potwierdzenie swojej/ dziecka obecności z tygodniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

 

HARMONOGRAM

 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – GRUPA WSPARCIA

10 września 2018 r. w godzinach 11.30 – 13.00

Relacja opiekun- dziecko.

8 października 2018 r. w godzinach 11.30 – 13.00

Samodzielnością a pomaganie dziecku.

12 listopada 2018 r. w godzinach 11.30 – 13.00

Zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci.

Do udziału w organizowanych spotkaniach zachęcamy również dzieci pozostające

w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – SPOTKANIA DLA DZIECI

(integracja i seanse filmowe)

28 września 2018 r. w godzinach 15.30 – 17.30

Dbanie o przyrodę czy ma związek ze zdrowiem?

(dla dzieci w każdym wieku)

26 października 2018 r. w godzinach 15.30 – 18.30

Tolerancja- rozumiemy swoje słabe i mocne strony.

(dla dzieci w każdym wieku)

30 listopada 2018 r. w godzinach 15.30 – 17.30  

Toksyczne związki- do czego mogą doprowadzić.

(dla dzieci pow. 13 r. ż.)

 

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach GRUP WSPARCIA

proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotowie,

                Aleja Piasta 32, tel. 67 263 22 65

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!           

                                                 

           
 
Skip to content